Όλο το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ιστοσελίδας, προστατεύεται από το Ν. 2121/93 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Κάθε είδους αντιγραφή, επεξεργασία, προβολή, δημόσια αναπαραγωγή αλλά και εμπορική εκμετάλλευση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της M.V.D.R. Productions, θεωρείται κλοπή και διώκεται ποινικά. - All photos and video trailers in this website are protected by Law N. 2121/93 for Copyrights . Any kind of copying , editing , public reproduction and commercial exploitation of them without the written consent of M.V.D.R. Productions, is considered theft and prosecuted.
Menu

Δημήτρης & Δέσποινα

Coming Soon Trailer - Wedding

Γιάννης & Έφη

Coming Soon Trailer - Wedding

Γιάννης & Κωνσταντίνα

Coming Soon Trailer - Wedding

Ζαχαρίας & Ειρήνη

Coming Soon Trailer - Wedding

Γιάννης & Κωνσταντίνα

Coming Soon Trailer - Wedding

Τρύφωνας & Μαίρη

Coming Soon Trailer - Wedding

Ευστράτιος – Coming Soon

Coming Soon Trailer - Christening

Τάσος & Ταξούλα

Coming Soon Trailer - Wedding

Μιχάλης & Γωγώ

Coming Soon Trailer - Wedding

Αργύρης & Λία

Coming Soon Trailer - Wedding

Μιχάλης & Γωγώ

Coming Soon Trailer - Wedding

Ζωγράφος & Ελένη

Coming Soon Trailer - Wedding

Ζωγράφος & Ελένη

Coming Soon Trailer - Wedding

Sea Sun Appartments

Coming Soon Trailer - Wedding

Γρηγόριος – Ταξιάρχης

Coming Soon Trailer - Christening

Panagiouda Cove

Aerial Shootings