Όλο το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ιστοσελίδας, προστατεύεται από το Ν. 2121/93 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Κάθε είδους αντιγραφή, επεξεργασία, προβολή, δημόσια αναπαραγωγή αλλά και εμπορική εκμετάλλευση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της M.V.D.R. Productions, θεωρείται κλοπή και διώκεται ποινικά. - All photos and video trailers in this website are protected by Law N. 2121/93 for Copyrights . Any kind of copying , editing , public reproduction and commercial exploitation of them without the written consent of M.V.D.R. Productions, is considered theft and prosecuted.
Menu

Κράτηση Online

Κλείστε τώρα το δικό σας ραντεβού μαζί μας, για το Γάμο σας ή τη Βάπτιση του παιδιού σας και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας για να δημιουργήσουμε μία Προσφορά βάσει των δικών σας αναγκών.

Το ημερολόγιο φορτώνει...
Error! CAPTCHA requires the GD library activated in your PHP configuration.Please check more here.